Blue Flower

Członek założyciel, członek Zarządu

Urodził się w 1939 r. we Lwowie. Od 1945 r. z przerwami mieszka w Gdańsku Ukończył Wydział Lekarski AMG. Specjalizacja rentgenodiagnostyka.

Górami w Polsce interesował się od dzieciństwa, a Karpatami Wschodnimi w szczególności

Od 1991 roku wyjeżdża (kilka razy w roku na Huculszczyznę i w Czarnohorę). Publikuje w „Płaju”, uczestniczy w badaniach nad pasterstwem.

Tłumaczy teksty autorów ukraińskich dotyczące Karpat Wschodnich. Przygotował publikację korespondencję Stanisława Vincenza m. in. z dawnymi mieszkańcami Bystrca. 

Członek założyciel, członek Zarządu

 

Emerytowany kartograf (opracowanie, redakcja i aktualizacja map topograficznych na podstawie zdjęć lotniczych), 45 lat czynny w zawodzie, większość w terenie, zawodowy pobyt w Iraku (Kurdystan), Karpatach (Beskid Niski, Bieszczady,Tatry).

Uczestnictwo w obchodach jubileuszu 100 lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich na Przełęczy Legionów w 2014 r. 

Członek założyciel

Przewodnik karpacki (beskidzki i tatrzański), przewodnik terenowy po woj. małopolskim, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa PTTK, przodownik turystyki górskiej PTTK (z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie, Beskidy Zachodnie i Tatry; przewodniczący Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK w Dobczycach), taternik i pireneista, geograf (specjalizacja: sozologia) i informatyk (specjalizacja: sieci komputerowe), publicysta (ponad 100 publikacji i 4 książki).

Doktor nauk o kulturze fizycznej (obronił pracę doktorską z historii turystyki i krajoznawstwa w Gorganach).

Ma na koncie liczne vie ferrate, alpejskie czterotysięczniki (m.in. Mont Blanc, Matterhorn, Dom) i pierwsze znane przejście w Tatrach lodospadu Dolinki Spadowej wprost.

Autor przewodników (m.in. po Gorganach).


Linki

Strona internetowa Dariusza Dyląga

Członek założyciel

Z wykształcenia biolog molekularny, absolwent Uniwersytetu im . Mikołaja Kopernika w Toruniu, genetyk Pracowni Badań Molekularnych w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku.

Każdego roku przebywa na wyprawach pieszych w Karpatach wschodnich na Ukrainie i w Rumunii. Pisze opowiadania i wiersze o górach, ich historii i współczesnych problemach.

Ur. w 1959 r. w Tarnowie. Współtworzył środowisko turystów górskich związane z I LO im. K. Brodzińskiego. Z wykształcenia geolog i menedżer. Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego i mieszkaniec Milanówka.  Stypendysta Uniwersytetów w Gizie oraz w Uppsali. Członek wyprawy naukowej na Spitsbergen w 1981 r. Konsultant, pracownik kontraktowy oraz menedżer wielu firm naftowych, prowadzących działalność poszukiwawczą w Polsce i w północnej Afryce. Kilkuletni mieszkaniec Amsterdamu.

W 2014 r. przeniósł się na stałe w Beskid Niski, gdzie wraz z żoną Marią prowadzi gospodarstwo agroturystyczne Gutkowa Koliba, realizuje swe górskie pasje oraz śpiewa w Jaśliskim Chórze Kameralnym. 


Linki:

Gutkowa Koliba

Jaśliski Chór Kameralny