Blue Flower

Rocznik 1952, urodzony w Sosnowcu. W 1978 roku ukończył PWSFTviT w Łodzi. Od 1980 roku członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Filmowiec - operator, reżyser dokumentalista - od 1978 roku realizator filmów (ponad 30 filmów dla TVP  w tym dla redakcji „Mała Ojczyzna” w TVP-2 oraz wielu  autorskich filmów z kręgu antropologii kultury i etnografii oraz kina podróży. Animator kultury: założyciel „Eko-Art. Village” projektu łączącego ekologię ze sztukami wizualnymi – teatrem.  Współorganizator festiwali filmowych, warsztatów filmu, fotografii i  nowych mediów. Związany doświadczeniami podróży badawczych, krajoznawczych i wypraw naukowo filmowych z górami - Himalaje, Alpy, Karpaty. Współpracujący na polu filmu, kultury i etnografii, z teatrami, muzeami i instytucjami kultury (MKIDN, POLONIKA, NID) jako filmowiec, animator kultury i ekspert. Wieloletni  prezes Stowarzyszenia PROCINEMA zrzeszającego filmowców i producentów filmowych w Łodzi i Polsce. Współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce (członek komisji eksperckiej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 

 

Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Wykładowca na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Rozprawę doktorską na temat: „Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe w huculskiej kulturze ludowej” obroniła w 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Rozprawa została wyróżniona i rekomendowana do druku.

Jest również autorką wielu cykli fotograficznych, mieszczących się w kategorii fotografii dokumentalnej. Zrealizowane przez nią cykle obrazów „Pielgrzymi” oraz „Huculi” znalazły się w finale międzynarodowego konkursu „Urban 2015 i 2017 Street Photo Awards and Ehibition”, w sekcji specjalnej „Stories and Portfolios”. Jest również reżyserką filmu krótkometrażowego Les rites de passage, który był prezentowany na festiwalach filmowych w Polsce i Europie (m.in. na 10 Na Międzynarodowym Festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu, na 12 Festiwalu Kina Europejskiego Cinessonne w Paryżu oraz na 20 Festiwalu Kina Wschodnioeuropejskiego Cottbus w Niemczech).

Od 2010 roku konsekwentnie realizowała projekt badawczy poświęcony huculskiemu obrzędowi weselnemu. W tym okresie (w latach 2011-2017) jej aktywność naukowa skoncentrowana była przede wszystkim na obrzędzie weselnym Hucułów i teorii widowiska kulturowego. W 2012 roku otrzymała wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w IV edycji konkursu za osiągnięcia w działalności kulturalnej. Zainicjowała i zrealizowała wspólnie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego oraz  krakowskiej szkoły teatralnej  już prawie kilkanaście projektów o charakterze naukowo-artystycznym.

Link do artykułu „Moje wędrowanie” (Gazeta Uniwersytecka UŚ, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), opublikowany w dziale „Sukcesy młodych”: http://gazeta.us.edu.pl/node/278242

Członek założyciel, członek Zarządu

Urodził się w 1939 r. we Lwowie. Od 1945 r. z przerwami mieszka w Gdańsku Ukończył Wydział Lekarski AMG. Specjalizacja rentgenodiagnostyka.

Górami w Polsce interesował się od dzieciństwa, a Karpatami Wschodnimi w szczególności

Od 1991 roku wyjeżdża (kilka razy w roku na Huculszczyznę i w Czarnohorę). Publikuje w „Płaju”, uczestniczy w badaniach nad pasterstwem.

Tłumaczy teksty autorów ukraińskich dotyczące Karpat Wschodnich. Przygotował publikację korespondencję Stanisława Vincenza m. in. z dawnymi mieszkańcami Bystrca. 

Rocznik 1950. Z wykształcenia inżynier transportu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek Sterowanie Ruchem w transporcie. Długoletni pracownik Urzędu Transportu Kolejowego. Obecnie, od 2016 roku na emeryturze.

Od młodości (od roku 1956) związany z Tatrami, zarówno w lecie jak i zimą. Na ile siły pozwalają w dalszym ciągu każdą wolną chwilę spędza w Tatrach przemierzając w lecie szlaki piesze, zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie, a zimą uprawiając narciarstwo. "Jestem mimowolnym świadkiem zmian zachodzących na tym obszarze, tych pozytywnych jak i niestety także negatywnych. Mam wielu przyjaciół urodzonych i żyjących na Podhalu."

Członek założyciel, członek Zarządu

 

Emerytowany kartograf (opracowanie, redakcja i aktualizacja map topograficznych na podstawie zdjęć lotniczych), 45 lat czynny w zawodzie, większość w terenie, zawodowy pobyt w Iraku (Kurdystan), Karpatach (Beskid Niski, Bieszczady,Tatry).

Uczestnictwo w obchodach jubileuszu 100 lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich na Przełęczy Legionów w 2014 r.