Blue Flower

Członek założyciel, członek Zarządu

 

Autorka blisko 100 prac naukowych, w tym 4 monografii autorskich i 5 współautorskich. Zainteresowania jej skupiają się wokół problematyki związanej z dialektologią, socjolingwistyką, etnologią, folklorystyką. Zajmuje się także problemami językowymi i kulturowymi pogranicz, kwestiami mniejszości narodowych.

Prowadzi eksploracje terenowe głównie wśród Polaków na Ukrainie. Fascynuje się wielokulturowością i wielojęzycznością Bukowiny.