Blue Flower

Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Wykładowca na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Rozprawę doktorską na temat: „Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe w huculskiej kulturze ludowej” obroniła w 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Rozprawa została wyróżniona i rekomendowana do druku.

Jest również autorką wielu cykli fotograficznych, mieszczących się w kategorii fotografii dokumentalnej. Zrealizowane przez nią cykle obrazów „Pielgrzymi” oraz „Huculi” znalazły się w finale międzynarodowego konkursu „Urban 2015 i 2017 Street Photo Awards and Ehibition”, w sekcji specjalnej „Stories and Portfolios”. Jest również reżyserką filmu krótkometrażowego Les rites de passage, który był prezentowany na festiwalach filmowych w Polsce i Europie (m.in. na 10 Na Międzynarodowym Festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu, na 12 Festiwalu Kina Europejskiego Cinessonne w Paryżu oraz na 20 Festiwalu Kina Wschodnioeuropejskiego Cottbus w Niemczech).

Od 2010 roku konsekwentnie realizowała projekt badawczy poświęcony huculskiemu obrzędowi weselnemu. W tym okresie (w latach 2011-2017) jej aktywność naukowa skoncentrowana była przede wszystkim na obrzędzie weselnym Hucułów i teorii widowiska kulturowego. W 2012 roku otrzymała wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w IV edycji konkursu za osiągnięcia w działalności kulturalnej. Zainicjowała i zrealizowała wspólnie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego oraz  krakowskiej szkoły teatralnej  już prawie kilkanaście projektów o charakterze naukowo-artystycznym.

Link do artykułu „Moje wędrowanie” (Gazeta Uniwersytecka UŚ, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), opublikowany w dziale „Sukcesy młodych”: http://gazeta.us.edu.pl/node/278242

Rocznik 1950. Z wykształcenia inżynier transportu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek Sterowanie Ruchem w transporcie. Długoletni pracownik Urzędu Transportu Kolejowego. Obecnie, od 2016 roku na emeryturze.

Od młodości (od roku 1956) związany z Tatrami, zarówno w lecie jak i zimą. Na ile siły pozwalają w dalszym ciągu każdą wolną chwilę spędza w Tatrach przemierzając w lecie szlaki piesze, zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie, a zimą uprawiając narciarstwo. "Jestem mimowolnym świadkiem zmian zachodzących na tym obszarze, tych pozytywnych jak i niestety także negatywnych. Mam wielu przyjaciół urodzonych i żyjących na Podhalu."

Ur. w 1959 r. w Tarnowie. Współtworzył środowisko turystów górskich związane z I LO im. K. Brodzińskiego. Z wykształcenia geolog i menedżer. Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego i mieszkaniec Milanówka.  Stypendysta Uniwersytetów w Gizie oraz w Uppsali. Członek wyprawy naukowej na Spitsbergen w 1981 r. Konsultant, pracownik kontraktowy oraz menedżer wielu firm naftowych, prowadzących działalność poszukiwawczą w Polsce i w północnej Afryce. Kilkuletni mieszkaniec Amsterdamu.

W 2014 r. przeniósł się na stałe w Beskid Niski, gdzie wraz z żoną Marią prowadzi gospodarstwo agroturystyczne Gutkowa Koliba, realizuje swe górskie pasje oraz śpiewa w Jaśliskim Chórze Kameralnym. 


Linki:

Gutkowa Koliba

Jaśliski Chór Kameralny

 

Doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła specjalizację dziedzictwo narodowe, publicystyka kulturowa oraz tok zawodowy turystyka kulturowa. Wykładała na kierunku Turystyka historyczna na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Autorka książki pt. Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939). Zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat tej leczniczej i kulturalnej placówki wygłaszając od kilku lat prelekcje zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Obecnie współorganizatorka festiwalu kuchni jarskiej doktora Apolinarego Tarnawskiego, który będzie się odbywał cyklicznie w Kosowie. Ponadto jest autorką kilkunastu artykułów w periodykach naukowych poświęconych głównie różnorodnym aspektom kulturowym związanym z działalnością doktora Tarnawskiego, elitą intelektualną leczącą się w Kosowie oraz przedwojennym Kosowem i jego mieszkańcami. 

W latach 2014-2015 jako kierownik grupy i wolontariusz brała udział w projekcie Strażnicy Narodowej Pamięci organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja, którego celem było poszukiwanie miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku na terenie obecnie zachodnich obwodów Ukrainy. Ponadto od dziesięciu lat angażuje się w akcje charytatywne skierowane do Polaków na Wschodzie (głównie na Ukrainie), organizowane przez różne instytucje i fundacje. 

Członek założyciel

Ur. 1961, z wykształcenia sejsmolog, w latach 1986-2013 w Instytucie Geofizyki PAN, w tym 1996-2012 kierownik polskiej sieci sejsmologicznej. Od 2014 r specjalista-geofizyk w ochronie przeciwpowodziowej.

Zamiłowanie do Karpat - od zawsze. Związany ze środowiskiem SKPB do 1988 r. Aktywność turystyczna głównie indywidualna, we wszystkich grupach Karpat polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów (a do 1994 r. także Beskidu Niskiego). Wielokrotne wyjazdy w Karpaty ukraińskie, szczególne upodobanie do Gorganów.

Od 2013 r. poszukujący na nowo swojego miejsca w Karpatach.

Autor wspomnień z wypraw w Gorgany "Wycieczki po Gorganach", wydanych w 2017 przez "Res Carpathica".