Blue Flower

Z wykształcenia historyk, ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Prowadzi firmę turystyczną, organizującą wycieczki objazdowe z dużą dawką treści krajoznawczej. 

 

Przewodnik beskidzki, przewodnik Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, pilot wycieczek i znakarz górskich szlaków turystycznych. Członek Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, wiceprezes Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie. 

Pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Organizator imprez i wystaw regionalnych, etnograficznych o tematyce karpackiej i kresach dawnej Rzeczypospolitej. Regionalista i krajoznawca.

Autor artykułów w prasie regionalnej, turystyczno-krajoznawczej i w wydawnictwach o tematyce karpackiej. Jest także autorem indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających zagadnienia regionalne, etnograficzne i górskie oraz wielu prezentacji zbiorowych. Uprawia turystykę górską (Karpaty polskie, słowackie, ukraińskie, rumuńskie, Alpy i Kaukaz), narciarstwo turystyczne i turystykę górską rowerową.

Członek założyciel, członek Zarządu

 

Emerytowany kartograf (opracowanie, redakcja i aktualizacja map topograficznych na podstawie zdjęć lotniczych), 45 lat czynny w zawodzie, większość w terenie, zawodowy pobyt w Iraku (Kurdystan), Karpatach (Beskid Niski, Bieszczady,Tatry).

Uczestnictwo w obchodach jubileuszu 100 lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich na Przełęczy Legionów w 2014 r. 

Członek założyciel, członek Zarządu

Urodził się w 1939 r. we Lwowie. Od 1945 r. z przerwami mieszka w Gdańsku Ukończył Wydział Lekarski AMG. Specjalizacja rentgenodiagnostyka.

Górami w Polsce interesował się od dzieciństwa, a Karpatami Wschodnimi w szczególności

Od 1991 roku wyjeżdża (kilka razy w roku na Huculszczyznę i w Czarnohorę). Publikuje w „Płaju”, uczestniczy w badaniach nad pasterstwem.

Tłumaczy teksty autorów ukraińskich dotyczące Karpat Wschodnich. Przygotował publikację korespondencję Stanisława Vincenza m. in. z dawnymi mieszkańcami Bystrca. 

Członek założyciel

 

Ur. w W-wie, rocznik 1949. Magister muzykologii kościelnej, dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizacja - historyk kultury muzycznej XIX w. Wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie (Instytut Książki i Czytelnictwa), od lipca 2015 - emeryt.

Począwszy od 1976 r. rokrocznie, po wiele tygodni, spędza wolny czas w Czarnohorze: najpierw w Dzembroni, potem w Bystrecu i przysiółku Wuszczyk (w pasmie Kostryczy), organizując pobyty "dla przyjaciół". Jest tam "zadomowiony" i "rozpoznawalny".