Blue Flower

 

Rocznik 1951 - mgr filologii polskiej, dziennikarz (m.in. artykuły o tematyce karpackiej), badacz dziejów PRL (opozycja antykomunistyczna na wsi; Kościół i PAX; prasa i cenzura; drugi obieg wydawniczy; drugie życie w LWP) 

Członek założyciel, członek Komisji Rewizyjnej

Z zawodu geodeta. Pracował m.in. w Libii, w Kuwejcie i na Filipinach.

Przodownik turystyki pieszej i górskiej, aktywny organizator imprez turystycznych w latach 70. w środowisku akademickim Warszawy. Uczestnik wypraw naukowych, m.in. do jaskiń w Alpach Salzburskich i kilkakrotnie do Peru. 

Z zamiłowania artysta grafik, autor wielu grafik, wielokrotnie wystawianych w Polsce.


Linki:

Wystawa w Auditorium Maxiumum, grudzień 2016

Członek założyciel

Urodzony ok. 1950 r., od najmłodszych lat turysta pieszy i narciarski. Entuzjasta i kolekcjoner map WIG, z wykształcenia kartograf.

Od 25 lat prowadzi niewielką firmę PTR Kartografia zajmującą się wydawaniem map, m.in. reedycje karpackich arkuszy map WIG 1: 100 tys. 

Członek założyciel

Z wykształcenia biolog molekularny, absolwent Uniwersytetu im . Mikołaja Kopernika w Toruniu, genetyk Pracowni Badań Molekularnych w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku.

Każdego roku przebywa na wyprawach pieszych w Karpatach wschodnich na Ukrainie i w Rumunii. Pisze opowiadania i wiersze o górach, ich historii i współczesnych problemach.

Członek założyciel, członek Zarządu

 

Autorka blisko 100 prac naukowych, w tym 4 monografii autorskich i 5 współautorskich. Zainteresowania jej skupiają się wokół problematyki związanej z dialektologią, socjolingwistyką, etnologią, folklorystyką. Zajmuje się także problemami językowymi i kulturowymi pogranicz, kwestiami mniejszości narodowych.

Prowadzi eksploracje terenowe głównie wśród Polaków na Ukrainie. Fascynuje się wielokulturowością i wielojęzycznością Bukowiny.