Blue Flower

Członek założyciel

Przewodnik karpacki (beskidzki i tatrzański), przewodnik terenowy po woj. małopolskim, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa PTTK, przodownik turystyki górskiej PTTK (z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie, Beskidy Zachodnie i Tatry; przewodniczący Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK w Dobczycach), taternik i pireneista, geograf (specjalizacja: sozologia) i informatyk (specjalizacja: sieci komputerowe), publicysta (ponad 100 publikacji i 4 książki).

Doktor nauk o kulturze fizycznej (obronił pracę doktorską z historii turystyki i krajoznawstwa w Gorganach).

Ma na koncie liczne vie ferrate, alpejskie czterotysięczniki (m.in. Mont Blanc, Matterhorn, Dom) i pierwsze znane przejście w Tatrach lodospadu Dolinki Spadowej wprost.

Autor przewodników (m.in. po Gorganach).


Linki

Strona internetowa Dariusza Dyląga

Członek założyciel, prezes Zarządu

Dr n. hum. Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, publicysta, podróżnik, badacz Kresów.

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpraca z Instytutem Historii i Instytutem Sztuki PAN, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Niepodległości, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Domem Spotkań z Historią w Warszawie.

Odbył ponad 60 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. 

Jest autorem ponad 100 artykułów (w periodykach naukowych i popularno-naukowych) oaz licznych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą (Francja, Litwa, Ukraina) poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, m.in. Karpatom Wschodnim. 

W 2009 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Książki i albumy o tematyce karpackiej:

• Zakopane i Tatry na starych pocztówkach (1992)

• Tatry i Podhale w drzeworycie (1993)

• Huculszczyzna w grafice polskiej (2005)

• Rzeczpospolita Rafajłowska. Na szlaku II Brygady Legionów Polskich  w Karpatach (2009)

• Huculszczyzna (współautor z K. Hejke i J. Wnukiem, 2010)

 Rafajłowa. Huculska wieś w Karpatach Wschodnich (2018)

 Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej - Kroże, Krzemieniec, Podoliniec (2019)

Członek założyciel, członek Komisji Rewizyjnej

Z wykształcenia automatyk, z zawodu informatyk i nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w projektowaniu i zastosowaniach baz danych.

Od dość wczesnej młodości miłośnik Beskidu Niskiego. Jeden z założycieli Chatki AKT "Maluch" w Ropiance, współautor (z Witoldem Grzesikiem i Bartłomiejem Wadasem) przewodnika "Od Komańczy do..." (koniec zasięgu przewodnika z wydania na wydanie powoli przesuwa się na zachód).

Pasjonuje się śpiewem: od piosenek turystycznych przez pieśni łemkowskie aż do madrygałów, motetów i chorału gregoriańskiego, a chronologicznie od XII do XXI wieku.

Członek założyciel, wiceprezes Zarządu

Inżynier elektryk automatyk z wykształcenia, informatyk z zawodu. Choć warszawiak, z górami związany od końca lat 70-tych.

Założyciel schroniska studenckiego w Polanach Surowicznych i inicjator odbudowy dzwonnicy greckokatolickiej tamże.

Współautor przewodnika po Beskidzie Niskim ("Od Komańczy do Wysowej"), wspólnie z Tomaszem Traczykiem i Bartłomiejem Wadasem.

Organizator wielu wypraw w góry polskie, słowackie, bułgarskie, rumuńskie i ukraińskie. Współorganizator etnograficznych obozów opisowych na Łemkowszczyźnie w latach 80.

Członek Towarzystwa Karpackiego.


 

Linki

Strona odbudowy dzwonnicy w Polanach Surowicznych