Blue Flower

Członek założyciel

Ur. 1961, z wykształcenia sejsmolog, w latach 1986-2013 w Instytucie Geofizyki PAN, w tym 1996-2012 kierownik polskiej sieci sejsmologicznej. Od 2014 r specjalista-geofizyk w ochronie przeciwpowodziowej.

Zamiłowanie do Karpat - od zawsze. Związany ze środowiskiem SKPB do 1988 r. Aktywność turystyczna głównie indywidualna, we wszystkich grupach Karpat polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów (a do 1994 r. także Beskidu Niskiego). Wielokrotne wyjazdy w Karpaty ukraińskie, szczególne upodobanie do Gorganów.

Od 2013 r. poszukujący na nowo swojego miejsca w Karpatach.

Autor wspomnień z wypraw w Gorgany "Wycieczki po Gorganach", wydanych w 2017 przez "Res Carpathica".

Członek założyciel

Założyciel schroniska "Chatka u Kuby" nad wsią Bystrec w Czarnohorze na Huculszczyźnie.

 

Członek założyciel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pracownik dużej firmy technologicznej. Doktor nauk fizycznych (pogranicze fizyki eksperymentalnej i informatyki). Współautor książki "Rewolucja kulturalna w IBJ". Drukarz w wydawnictwie CDN. Autor książki "Das Album".

Miłośnik gór, głównie jako turysta.

Członek załozyciel

Rocznik 1967. W latach 1986-1992 intensywna turystyka górska karpacka (przeważnie wschodnio-karpacka), w ramach Klubu Turystycznego Elektryków STYKI przy Politechnice Warszawskiej, opieka nad Chałupą Elektryków w Polanach Surowicznych.

Obecnie członek zespołu odbudowującego dzwonnicę cerkiewną w Polanach Surowicznych. 

Członek założyciel

Od kilku lat Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kresowego „Podkamień” w Wołowie.