Blue Flower

WŁADZE STOWARZYSZENIA "RES CARPATHICA"

POWOŁANE NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM 21 LUTEGO 2016

 

ZARZĄD

Prezes: Jan Skłodowski

Wiceprezes: Witold Grzesik

Skarbnik: Ewa Wenta

Członkowie:

Helena Krasowska

Sławomir Stefan Czarnecki

Dariusz Dyląg

 

KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Strzałkowski 

Jan Szaran (Przewodniczący)

Tomasz Traczyk

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kadencja władz jest dwuletnia.

 

ZESPOŁY

Zespoły są powoływane zgodnie z 25 pkt. Statutu Stowarzyszenia.

 

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

dr hab. prof. PAN Helena Krasowska

prof. dr hab. Ewa Paczoska

dr hab. prof. ASP Janusz Smaza

dr hab. Zbigniew Tucholski