Blue Flower

10 kwietnia w ramach naszych comiesięcznych spotkań w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego powitamy znakomitego gościa.

Przybędzie do nas wybitny historyk, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych w Instytucie Historii UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Grzegorz Jawor. Profesor specjalizuje się m.in. w zagadnieniu prawa wołoskiego i związanego z tym zjawiska migracji. Tytuł wykładu naszego Gościa to: "Kolonizacja wołoska na północnych stokach Karpat w XIV-XVII wieku". 

Wstęp jak zawsze wolny! Serdecznie zapraszamy!

Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178a, 10 kwietnia, godz. 18.

(Zdjęcie z zasobów UMCS, www.umcs.pl)

Zapraszamy badaczy historii oraz kultury Karpat Wschodnich oraz regionalistów i kulturoznawców do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „SPOTKANIA NA POKUCIU II – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE 2019”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Res Carpathica”. 

Konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badań naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska, architektura pensjonatowa).

Miejsce: Iwano-Frankiwsk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) - Ukraina

Czas: 6 – 8 czerwca 2019

Współorganizatorzy ze strony polskiej: 

STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa

FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków

ze strony ukraińskiej:

CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU

PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk

SILŚKA RADA (WIEJSKA RADA), Bystrycia (Rafajłowa)

Szczegóły w programie ramowym konferencji.