Blue Flower

13 lutego 2019 roku zapraszamy na godz. 18 do Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Czerniakowska 178a, Warszawa-Solec, na spotkanie z Waldemarem Czechowskim, autorem niezwykłego filmu o niezwykłym człowieku.

Bohaterem naszego spotkania będzie Bronisław Piłsudski (1866 - 1918), starszy o rok brat Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybitny etnolog, badacz kultur i języków Dalekiego Wschodu, znany za granicą, a nieznany w ojczystym kraju, choć jest zasłużony także dla polskiej etnografii jako badacz ludów Podhala, Spisza i Orawy.

 

Główną ideą filmu i reżyserski zamysł dramaturgii było dotarcie do rodziny Piłsudskich oraz rozmowy i nagrania z badaczami i znawcami spuścizny wielkiego etnografa, Polaka, obywatela świata - podróżnika. To, że w Japonii żyje wnuk Bronisława, jedyny który wedle zasad genealogii i heraldyki (Piłsudscy to ród herbowy, szlachecki) może nosić nazwisko Piłsudski, był dodatkowym niezwykłym elementem inspirującym reżysera. 

Film został opublikowany w setną rocznicę śmierci Bronisława Piłsudskiego. Materiał pokazuje postać niezłomnego człowieka zawsze stającego po stronie słabszych. Wielki etnograf-samouk, zesłaniec na katorgę (zesłany na 15 lat na wyspę śmierci Sachalin), który badał mniejszości etniczne Sachalinu i Hokkaido. Zachował i uratował w swoich pracach naukowych ginący język Oroków, Niwchów a przede wszystkim Ajnów. Nazywany „Królem Ajnów”. Wielki patriota, postać dialogu polsko-litewskiego, mediator polityczny we Francji i Szwajcarii, aktywnie działający wśród Polaków na uchodźctwie (przed I wojną przed odzyskaniem wolności przez Polskę). Przypominamy w filmie dzieło Polaka, jednego z wielkich XX-wiecznych humanistów i badaczy Azji.

Serdecznie zapraszamy!