Blue Flower

Na kolejnym spotkaniu w Centrum im Jana Nowaka-Jeziorańskiego będziemy gościć dr. Jana Choroszego, wybitnego znawcę twórczości Stanisława Vincenza.

Zapraszamy 11 kwietnia na godz. 18, na ul. Czerniakowską 178a w Warszawie.

Dr Jan Choroszy jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, pracownikiem Zakładu Edytorstwa. W 1990 roku doktoryzował się na podstawie pracy "Huculszczyzna w literaturze polskiej". Był prezesem towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej i członkiem Kolegium Redakcyjnego "Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich". W swoim dorobku ma ponad 70 publikacji naukowych i popularnonaukowych.