Blue Flower

Podczas IV Biesiady Karpackiej odbędzie się otwarty pokaz filmu "Łukasiewicz nafciarz romantyk" z przedmową producenta filmu, red. Bogdana A. Miszczaka z krośnieńskiej TV Obiektyw.

Wstęp wolny. Zapraszamy do ośrodka Zielona Polana, Słonne n. Sanem, www.zielonapolana.com.pl

13 listopada odbędzie się kolejne spotkanie karpackie, na którym prof. dr hab. Jarosław Komorowski przedstawi wykład zatytułowany: „Ostatni port generała Mariusza Zaruskiego”. Prelegent przypomni postać konspiratora i zesłańca, malarza, poety i prozaika, fotografa, podróżnika, taternika – twórcy TOPR, instruktora harcerskiego ZHP, pioniera polskiego żeglarstwa, legionisty, generała brygady Wojska Polskiego i adiutanta generalnego prezydenta RP oraz przedstawi ostatni okres jego życia na sowieckiej ziemi po aresztowaniu przez NKWD we Lwowie.

Prof. dr hab. Jarosław Komorowski jest pracownikiem naukowy Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Jego naukowe obszary zainteresowania to m.in. kultura i zabytki Kresów Wschodnich oraz zabytki i pamiątki historyczne Dolnego Śląska. Jest autorem m.in dwuczęściowej monografii "Kresowym szlakiem: kapliczki, pomniki, groby" oraz pracy "Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 roku z przydaniem Ziemi Kijowskiej".

Zapraszamy jak zwykle do Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178A w Warszawie (Solec-Powiśle) w środę 13 listopada, na godz. 18.

  •  

 

Zapraszamy badaczy historii oraz kultury Karpat Wschodnich oraz regionalistów i kulturoznawców do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „SPOTKANIA NA POKUCIU II – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE 2019”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Res Carpathica”. 

Konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badań naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska, architektura pensjonatowa).

Miejsce: Iwano-Frankiwsk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) - Ukraina

Czas: 6 – 8 czerwca 2019

Współorganizatorzy ze strony polskiej: 

STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa

FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków

ze strony ukraińskiej:

CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU

PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk

SILŚKA RADA (WIEJSKA RADA), Bystrycia (Rafajłowa)

Szczegóły w programie ramowym konferencji.

 

 

 

Inaugurujemy kolejny rok naszych spotkań w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego!

To pierwsza z naszych prelekcji poświęcona Ormianom na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej Obojga (a w zasadzie wielu) Narodów - w miastach i miasteczkach Pokucia, u podnóża Karpat Wschodnich. Prezentację - ilustrowaną multimedialnie - na temat historii i dziedzictwa kulturowego narodu, który znacząco i chlubnie, choć nadal pozostając w nimbie szlachetnej tajemniczości, wpisał się trwale w nasze dzieje, przedstawi nikt inny, jak sam Przewodniczący Rady Armenian Foundation w Polsce - Maciej Bohosiewicz.

Początek jak zwykle o 18.

Zapraszamy!

Warszawa Powiśle-Solec, ul. Czerniakowska 178a, 9.10.2019, g. 18.

„Na Pop Iwanie” czy „na Popie Iwanie”, „w Żabiem” czy „w Żabiu”, „Kizie Ułohy” czy raczej „Kozie Łęgi” i gdzie jest właściwie „Pohane Misce” - o tym, jak po polsku nazywamy obiekty geograficzne Huculszczyzny, opowie dr Wojciech Włoskowicz z Instytutu Języka Polskiego PAN.

Wykład ilustrowany będzie przykładami użycia huculskich toponimów w tekstach polskich od połowy XIX w. aż po drugą dekadę wieku XXI. Omówiony zostanie też problem „polszczenia” toponimii ukraińskich Karpat.

Dr Wojciech Włoskowicz jest językoznawcą toponomastą i członkiem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP. Swoją rozprawę doktorską poświęcił teorii upowszechniania się różnych wariantów nazw geograficznych, a materiałową ilustracją tych rozważań była toponimia Huculszczyzny obecna w tekstach polskich.

8 maja (środa), godz. 18

Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
ul. Czerniakowska 178A, Warszawa (Solec-Powiśle)


WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY!