Dariusz Dyląg

Członek założyciel, redaktor naczelny rocznika „Res Carpathica”

Dariusz Dyląg – przewodnik karpacki (beskidzki i tatrzański), przewodnik terenowy po woj. małopolskim, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa PTTK, honorowy przodownik turystyki górskiej PTTK (z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie, Beskidy Zachodnie i Tatry), taternik, alpinista i pireneista, geograf (specjalizacja: sozologia) i informatyk (specjalizacja: sieci komputerowe), vincenzolog (współtwórca Portalu Vincenzowskiego; jako pierwszy podjął próbę zestawienia twórczości Vincenza z Tolkienem), publicysta (ponad 150 publikacji i 7 książek).

Doktor nauk o kulturze fizycznej (obronił pracę doktorską z historii turystyki i krajoznawstwa w Gorganach). Autor projektu Parku Krajobrazowego Beskidu Myślenickiego. Autor i współautor operatów ochrony zasobów kulturowych oraz udostępniania do planów ochrony parków narodowych. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Medalem PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”. Współpracował z Lwowskim Klubem Sportowym Pogoń Lwów oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku.

Ma na koncie liczne vie ferrate, alpejskie czterotysięczniki (m.in. Mont Blanc, Matterhorn, Dom), pirenejskie trzytysięczniki (m.in. Pico de Aneto, Monte Perdido, Pico Comachibosa–Grande Vignemale) i pierwsze znane przejście w Tatrach lodospadu Dolinki Spadowej wprost.

Autor przewodników (po Gorganach, Orlej Perci i Beskidzie Myślenickim).


Linki: strona internetowa Dariusza Dyląga