Ihor Cependa

Prof. dr hab. Ihor Cependa – pierwszy z lewej. Fot. arch. RC’

Prof. dr hab. Ihor Cependa (Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwśku na Ukrainie, rektor) – w l. 1996-99 był sekretarzem Ambasady Ukrainy w Polsce, był współorganizatorem międzynarodowych seminariów naukowych (m.in. „Ukraina-Polska: trudne pytania”), negocjował w sprawie uhonorowania polsko-ukraińskich miejsc pamięci, przygotowywał wspólną deklarację Prezydentów Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej „O pojednaniu – w 60 rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu”, od 2012 r. współpracuje z kilkoma polskimi uczelniami, jest inicjatorem i współtwórcą programu renowacji dawnego meteorologiczno-astronomicznego obserwatorium PIM im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czarnohorze, w 2007 r. zainicjował stworzenie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie, członek rzeczywisty Ukraińskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2015), Konsul Honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2017), razem z naszym Stowarzyszeniem oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku Uniwersytet Przykarpacki współorganizuje pod patronatem prof. I. Cependy cykliczne polsko-ukraińskie konferencje naukowe w ramach I i II Spotkań na Pokuciu – Warsztatów Rafajłowskich (2017, 2019).

Jak sam napisał w odpowiedzi na listopadową uchwałę Walnego Zebrania RC’ z 2021 r. (w cyt. zachowano pisownię oryginalną): (…) dziękuję bardzo za przyznanie mnie honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu „Res Carpathica”. Jestem wzruszony takim zaszczytnym wyróżnieniem i przekonany, że wspólnie zrealizujemy jeszcze dużo nowych projektów dla pogłębienia relacji między naszymi narodami. Serdecznie pozdrawiam, Igor Cependa.