II Międzynarodowe Sympozjum – Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza