Jan Dziura

Od 1967 roku, jako przewodnik beskidzki, prowadził szkolenia dla kandydatów na przewodników w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie oraz rajdy i obozy wędrowne na terenie Karpat w Polsce, Słowacji, Ukrainie i Rumunii dla środowiska studenckiego, a także PTTK i innych biur turystycznych. Wielokrotnie organizował lub uczestniczył w licznych sympozjach i specjalistycznych objazdach w Karpatach. Jak sam zadeklarował: (…) jest wiele miejsc i tematów  dotyczących Karpat, które chciałbym poznać lub pogłębić swoją wiedzę i w tym pomoże mi członkostwo w Stowarzyszeniu.