Jerzy Barcikowski

Członek założyciel, skarbnik Zarządu

Jerzy Barcikowski – emerytowany kartograf (opracowanie, redakcja i aktualizacja map topograficznych na podstawie zdjęć lotniczych), 45 lat czynny w zawodzie, większość w terenie, zawodowy pobyt w Iraku (Kurdystan), Karpatach (Beskid Niski, Bieszczady, Tatry).

Uczestnictwo w obchodach jubileuszu 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich na Przełęczy Legionów w 2014 r.