Karpackie Biuro Współpracy Ukraińsko-Polskiej – Карпатський Офіс українсько-польської співпраці

Właśnie nawiązaliśmy owocny kontakt z Karpackim Biurem Współpracy Ukraińsko-Polskiej z siedzibą w Truskawcu. Oto oficjalny materiał nt. działalności Biura:

Utworzone zostało i funkcjonuje w ramach Międzynarodowego Centrum «Europejska Integracja Ukrainy» (MC «EIU») oraz Departamentu Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej ze wsparciem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Siedziba główna znajduje się w kompleksie hotelowo-wypoczynkowym „Karpaty” w Truskawcu. W przyszłości planowane jest otwarcie oddziałów Biura w miastach i miejscowościach uzdrowiskowych karpackich obwodów Ukrainy. Organizacją i koordynacją działań Biura zajmuje się MC «EIU».

Główną ideą Biura jest nawiązywanie kontaktów i jakościowa współpraca między Ukrainą a Polską w różnych dziedzinach, z których główną jest wsparcie i promocja atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Karpat Wschodnich, obejmujące górskie regiony Ukrainy i Polski z ich potencjałem rekreacyjno-zdrowotnym. Kolejnym celem strategiczna jest promowanie przyjaznych i dobrosąsiedzkich stosunków poprzez wspólne wysiłki obywateli, organizacji rządowych i pozarządowych obu krajów, promowanie kultury obu narodów, zachowanie wspólnego dziedzictwa i wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

KONTAKTY:

Ivan Tsehenko – Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Europejska Integracja Ukrainy

k.t.: +38 067 9281112  e-mail: cegivan@ukr.net

http://evrointegracia.org.ua/

error: Treść jest chroniona!