Konferencja naukowa „Babia Góra. Na styku kultur”

Konferencja naukowa, towarzysząca 38. „Babiogórskiej Jesieni” w 2022 roku, będzie oscylowała wokół pojęcia styku/obszaru w pobliżu granicy dzielącej, ale także łączącej pewne przestrzenie. Rozważania będą dotyczyć zetknięcia kultur, w centrum których znajduje się Babia Góra, rozumiana i interpretowana jako wspólna przestrzeń do życia, punkt odniesienia, walor i magnes dla wielu jej zdobywców, ale także jako pogranicze, zapora, trudna do przebycia bariera broniąca dostępu „obcych” do tego, co „nasze”. Poruszymy między innymi takie zagadnienia, jak specyfika warunków życia ludności i ich znaczenie kulturotwórcze wokół transgranicznej Babiej Góry, a także zajmiemy się relacjami na styku ekologii, kultury i edukacji. Badawczemu namysłowi poddamy przemiany tożsamości kulturowej społeczności pogranicza, w tym transnarodowe praktyki mieszkańców Podbabiogórza.

PROGRAM:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00 Oficjalne otwarcie konferencji

10:10-10:30
Granice i pogranicza w refleksji antropologicznej
dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ (Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

10:30-10:50
Obraz kultury tradycyjnej okolic Babiej Góry w świetle materiałów źródłowych Polskiego atlasu etnograficznego; dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ (Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

10:50-11:10
Polskie gwary okolic Babiej Góry – historia i stan obecny
prof. dr hab. Maciej Rak (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Historii Języka i Dialektologii)

11:10-11:30
Przerwa kawowa

11:30-11:50
Wybrane festiwale wokół Babiej Góry w kontekście „dobrych praktyk” na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz ochrony różnorodności form wyrazu kulturowego
dr Joanna Dziadowiec-Greganić (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie)

11:50- 12:10
Związek Beskidowy (Beskidenverein) versus Towarzystwo Tatrzańskie
Katarzyna Łopuszyńska (Instytut Goethego w Krakowie)

12:10-12:30
Dźwięki z dwóch stron Góry. Audiosfera wokół Babiej Góry
dr Łukasz Sochacki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

12:30-14:00
Przerwa obiadowa

14:00-14:20
Przemiany krajobrazu kulturowego na obszarach zamieszkiwanych przez Górali Babiogórskich i Górali Orawskich
dr Krzysztof Miraj (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu)

14:20-14:40
Kinderlandverschickung – kolonia niemieckich dzieci w Zawoi. Historia zdjęć z czasów II wojny światowej
dr Magdalena Kwiecińska (Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem)

Dyskusja i podsumowanie konferencji

Prowadzenie konferencji – dr Katarzyna Ceklarz

UWAGA! Osoby chętne do uczestniczenia w konferencji prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne na nr tel. (33)8775066 (od pn. – pt. 8.00 – 16.00). Ilość miejsc ograniczona, organizatorzy biorą pod uwagę kolejność zgłoszeń.

error: Treść jest chroniona!