Laurenţiu Batin

Dr Laurenţiu Batin – jest rumuńskim historykiem, m.in. badaczem losów polskich uchodźców wojennych w Rumunii (zob. L. Batin, Sytuacja polskich uchodźców wojennych w Rumunii, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2015, nr 6 (67)/2 (252), s. 163-173), autorem m.in. monografii pt. Berbeşti – Credinţă, oameni şi tradiţii (pol. Wiara, ludzie i tradycje) oraz niezwykle cennej pozycji, dotyczącej I wojny światowej, pt. Maramureşul şi maramureşenii în Primul Război Mondial (pol. Marmarosz i jego mieszkańcy w czasie I wojny światowej). Dr Laurenţiu Batin wystawił w 2013 r. – jak każe marmaroski zwyczaj – kosztem własnym oraz rodziny piękny, drewniany krzyż (rum. troița) wieńczący odtworzoną kwaterę pochowanych na cmentarzu w Berbeşti, 6 października 1914 r., polskich legionistów, który został uroczyście odsłonięty w 2014 r. W 2018 r. dr Batin przyczynił się także do umieszczenia staraniem naszego Stowarzyszenia tablicy pamiątkowej na dziedzińcu dawnego więzienia w Sygiecie Marmaroskim, w którym w 1918 r. przetrzymywani byli polscy legioniści po bitwie pod Rarańczą. Na wniosek Stowarzyszenia „Res Carpathica” Wicepremier i Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotr Gliński, przyznał dr. Batinowi medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Uroczyste wręczenie medalu miało miejsce 19 marca 2021 r. w Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie przez JE Ambasadora RP, Macieja Langa. Z inicjatywy dr. Batina w skład polskiej delegacji na oficjalnych uroczystościach przy odnowionej kwaterze cmentarnej polskich legionistów w Berbeşti, 21 czerwca 2021 r., z okazji 100. rocznicy zawarcia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii konwencji wojskowej, wchodzili również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. W listopadzie 2021 r. ukazał się pierwszy tom Rocznika Centrum Badań Historycznych Akademii Rumuńskiej w Giulești (rum. Anuarul Centrului de Cercetări) pod redakcją naukową dr Livii Ardelean oraz dr. Laurenția Batina. Był organizatorem międzynarodowej konferencji pn. „Munții Maramureșului – mediul lor natural, evoluția istorică și culturală” (pol. Góry Marmaroszu – środowisko przyrodnicze, ewolucja historyczna i kulturowa), 1-3 września 2022 r., w Centrum Badań Historycznych Akademii Rumuńskiej Giulești, na której nie mogło zabraknąć prelegentów z naszego Stowarzyszenia; sam także wygłosił referat pt. „Cimitirul militar «Miraj» din Munții Maramureșului” (pol. Cmentarz wojenny „Miraj” w Górach Marmaroskich).