Międzynarodowa konferencja „1412-1772-2022. Zastaw Spiski”

Dalibor Mikulik – Dyrektor Muzeum w Starej Lubowli, Ewa Jaworowska Mazur – Dyrektor Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy oraz Barbara Węglarz – kierownik Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szlachtowej zapraszają na międzynarodową konferencję zatytułowaną „1412-1772-2022. Zastaw Spiski”.

Kopia aktu Zastawu Spiskiego z 8 listopada 1412 r., wydanego w Zagrzebiu przez króla Węgier – Zygmunta Luksemburskiego, eksponowana na zamku niedzickim. Fot. Dariusz Dyląg

8-10 listopada 2022 r.
Zamek Lubowelski w Starej Lubowli oraz Zamek Dunajec w Niedzicy
Wstęp wolny!
PROGRAM
8.11.2022,
Zamek Stara Lubowla
WSTĘP / POCZĄTKI TZW. ZASTAWU SPISKIEGO
11.00 – 12.15 Rejestracja uczestników
12.30 Przemówienia:
Dalibor Mikulik, Dyrektor Muzeum w Starej Lubowli
Tomáš Kašaj, Konsul generalny Republiki Słowackiej w Polsce
Krzysztof Strzałka, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Słowacji
Ewa Jaworowska Mazur, Dyrektor Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy
Barbara Węglarz, Kierownik Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya
KONTEKST, GENEZA, STAN BADAŃ DOTYCZĄCYCH ZASTAWU
Geneza, powiązania genealogiczne
13.00-14.00
Jan Royt – Luksemburczycy jako darczyńcy dzieł sztuki
Imre Molnár – Ludwik Węgierski i kult jego córki Jadwigi Andegaweńskiej na Węgrzech
Jacek Gorecki – Rola Ścibora ze Ściborzyc na tle wielkiej wojny polsko-krzyżackiej (1409-1411), a zastaw spiski z 1412 roku w kontekście polityki Władysława Jagiełły i Zygmunta Luksemburskiego.
14.30-16.00 Kolokwium
Martin Homza – Wprowadzenie do zagadnienia
František Žifĉák, Maria Marcinowska, Zuzanna Kollárová, Piotr Wierzbicki
9.11.2022
Zamek Dunajec, ul. Zamkowa 2, Niedzica
TZW. ZASTAW SPISKI W RÓŻNYCH KONTEKSTACH
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników konferencji
Charakterystyka obszaru – geograficzna, demograficzna, administracja i gospodarcza
9.00 – 10.30
Zuzanna Kollárová – Agenda polskich monarchów i starostów w miastach zastawnych Spisza
Adrienne Körmendy – Historyczne, geograficzne i demograficzne uwarunkowania zastawu części Spisza w roku 1412
István Kovács – Przyłączenie zastawionych miast spiskich do Cesarstwa Austrii, czyli wstęp do rozbioru Rzeczypospolitej
10.30 – 11.00 Przerwa
Kultura, architektura i sztuka
11.00 – 12.30
Maria Marcinowska – Starostowie Lubomirscy jako mecenasi kultury na pograniczu sądecko-spiskim w latach 1590-1745
Magdaléna Haviarová – Architektura miast Lubowelsko-Podolińskich w okresie zastawu Spisza
Maria Kazimiera Staniszewska – Możliwe „znaki tożsamości” w nowożytnej sztuce sakralnej starostwa spiskiego
Nabożeństwo i administracja kościelna
14.00 – 15.30
Vladimiŕ Olejnik – Rozwój administracji parafialnej w zastawionych miejscowościach Spiszu
Tadeusz Mikołaj Trados – Kult świętych w Starej Lubowli w epoce Starostwa Spiskiego
Monika Bizoǹová – Jezuici kontra pijarzy – akcja rekatolizacji zakonów na terenach zastawnych
Peter Žarnovskŷ – Parafia Starej Lubowli w XVI i XVII wieku
15.30 – 16.00 Przerwa
Historia życia codziennego mieszkańców terenów zastawionego Spisza
16.00-17.30
Ladislav Raĉek – Historia gastronomii – czyli co jedli nasi przodkowie
Filip Lampart – Smutki i radości mieszczan lubowelskich w początkach zastawu spiskiego
Stanisław Andrzej Sroka – Jan Thurzo – wybitny Spiszak
Frantiśka Marcinová – Życie w Starej Lubowli według ksiąg testamentowych z XVII-XVIII wieku
17.30-18.00 Dyskusja końcowa