Nagroda honorowa Pro Historia Polonorum 2022 dla prof. Patrice M. Dabrowski

Miło nam poinformować, iż na zainaugurowanym w Krakowie 19 października 2022 r. IV Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski laureatką nagrody honorowej Pro Historia Polonorum 2022 za pracę pt. „The Carpathians. Discovering the highlands of Poland and Ukraine” została prof. Patrice Dabrowski, członkini Rady Naukowej naszego rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” i członkini honorowa naszego Stowarzyszenia. Zwycięzcą nagrody głównej został brytyjski historyk prof. Richard Butterwick-Pawlikowski za książkę pt. „The Polish-Lithuanian Commonwealth. Light and flame”. Nagrody historykom wręczył marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Timothy Garton Ash i prof. dr hab. Jacek Purchla. Kongres potrwa do 22 października br. To niezwykłe wydarzenie jest organizowane przez krakowskich historyków zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Historycznym, a współorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Muzeum Historii Polski. Muzeum Krakowa i Międzynarodowe Centrum Kultury. W trakcie wydarzenia będzie można przysłuchać się dyskusjom badaczy w następujących blokach tematycznych: Z Polski w świat: spotkania kultur między migrantami / uchodźcami a ludnością miejscową; Wojna i różnorodność poza polem bitwy: spotkania kultur na ziemiach polskich w latach 1914-1923; Przestrzeń regionalna i lokalna: pomiędzy homogenicznością i heterogenicznością kulturową; Dwór królewski – dwór szlachecki – salon arystokratyczny. Wartości kulturowe i przewartościowania; Spotkanie kultur w średniowieczu: Polacy na Rusi i Rusini w Polsce; Odmieńcy i maski: interpretacje kulturowych wyborów mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w czasach polityk historycznych i Internetu; Bogactwo różnorodności. Fenomen wielokulturowości w Polsce międzywojennej (1918-1939).

Fot. Wojciech Matusik „Gazeta Krakowska”