Najniżej położone lodowce w całych Karpatach

Karpaty Wschodnie kryją wciąż wiele tajemnic, jedna z nich dotyczy zasięgu i skali zlodowacenia, jakim ten obszar podlegał podczas ostatniej epoki lodowcowej. Najnowsze wyniki badań geomorfologicznych wskazują, że plejstoceńskie lodowce, które rozwinęły się w stosunkowo niewysokich pasmach górskich północno-zachodniej części ukraińskich Karpat: Równej (1480 m) i Borżawie (1682 m) – były najniżej położonymi lodowcami w całych Karpatach. Aby dowiedzieć się jak wyglądały te lodowce, jak funkcjonowały i jak wytłumaczyć fenomen zlodowacenia w tym obszarze, odsyłamy do artykułu naszego Kolegi [et al.] z redakcji rocznika „Res Carpathica”, dr. Piotra Kłapyty, pt. The lowest elevation Pleistocene glaciers in the Carpathians — The geomorphological and sedimentological record of glaciation in the Polonyna Rivna and Borzhava massifs (Ukraine Carpathians) opublikowanego w czasopiśmie „Geomorphology” [wystarczy kliknąć na grafice poniżej].