NIC NAD ORYGINAŁ. Księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura

Miło mi powiadomić, że nasza „papierowa” biblioteka powiększyła się o ważną, niezwykle wartościową i interesującą pozycję: Nic nad oryginał. Księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, wydaną pod redakcją Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kraków-Rzeszów 2019. Na pracę tę – stanowiąc jej rozdziały – składają się wypowiedzi wielu autorów przedstawiających w ujęciu wieloaspektowym problemy ochrony, opieki i dokumentacji zabytków oraz konserwatorstwa, także zagadnienia krajobrazu kulturowego, wybrane kwestie związane z drewnianym budownictwem cerkiewnym w Polsce, wreszcie te odnoszące się do osobliwości związanych z muzealnictwem w ośrodkach miejskich.   Ofiarodawczynią dzieła poświęconego pamięci swych Rodziców jest historyk sztuki Katarzyna Tur-Marciszuk, autorka Słowa wstępnego i jednego z rozdziałów książki, członkini naszego Stowarzyszenia. Kasiu, przyjmij nasze piękne podziękowanie za ten wspaniały dar i wyrazy uznania za Twój wielki wysiłek dla upamiętnienia dzieła życia Twoich Rodziców! Okładka zaprojektowana przez Irka jest doskonałym artystycznie dopełnieniem i jednocześnie drogowskazem do tematyki tej księgi.

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z wymienionym wydawnictwem. Egzemplarz ofiarowany naszej bibliotece znajduje się, jak też i inne jej pozycje, pod moją opieką i na każde życzenie zostanie udostępniony zainteresowanej osobie. Jan Skłodowski