Niezwykłe kobiety, działaczki, uczone z terenów obecnego woj. podkarpackiego i ich wkład w życie społeczno-gospodarcze i kulturalno-naukowe w XX wieku