Nowa monografia autorstwa Heleny Krasowskiej, Lecha Aleksego Suchomłynowa i Piotra Syhedy pt. Socjolingwistyczne kompendium

Miło nam poinformować, iż właśnie ukazała się monografia autorstwa Heleny Krasowskiej, Lecha Aleksego Suchomłynowa i Piotra Syhedy pt. Socjolingwistyczne kompendium, wyd. Polska Akademia Nauk, Kijów 2020, ss. 336. Jak dowiadujemy się z internetowej strony naszej Koleżanki, Heleny Krasowskiej, jest to monografia nowatorska, niezbędna na rynku ukraińskim. Monografia składa się z siedmiu rozdziałów: Socjolingwistyka jako nauka (s. 11-26), główne pojęcia socjolingwistyki (s. 27-129), problemy socjolingwistyki (s. 130-137), kierunki badań socjolingwistycznych (s. 142-167), metody socjolingwistyczne (s. 168-243), aspekt socjalny językowej komunikacji (s.244-262), język i społeczeństwo (s. 267-305) oraz wstępu, dodatków oraz bibliografii. Monografia ta jest przewodnikiem po językach, jest kierunkiem i drogowskazem nie tylko dla obywateli Ukrainy. Napisana jest w języku ukraińskim, w społeczeństwie wielojęzycznym, w którym status i prestiż języka jest zmienny. Wszystkie zagadnienia zawarte w książce dziś bardziej niż kiedykolwiek są aktualne i dotyczą używanych języków. Obywatele Ukrainy są wielojęzyczni. Owa wielojęzyczność jest bogactwem, pozwala szerzej patrzeć na kulturę własną oraz sąsiednią. Monografia ta nie wyczerpała wszystkich złożonych definicji zjawisk socjolingwistycznych. Dyskursy odnoszące się do omawianych zjawisk przeplatają się nawzajem [za: krasowska.org.pl].