O nas w „Wierchach”

W wydanym właśnie, czyli w 2021 roku, przez Oficynę Wydawniczą „Wierchy” funkcjonującą przy Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, najnowszym 85. tomie „Wierchów”, czyli za rok 2019, ukazała się notatka o powstaniu w lutym 2016 r. Stowarzyszenia „Res Carpathica”. Dwuletnie opóźnienie w wydaniu rocznika plus trzy lata oczekiwania na opublikowanie, to daje nam bardzo okrągły jubileusz pięciolecia naszego Stowarzyszenia. Stąd mało już aktualne informacje w kronikarskiej notce, ale za to w ostatnim akapicie – jak najbardziej aktualny adres strony internetowej RC’, a w samym serwisie – już same aktualności. Pozostajemy z najlepszymi życzeniami dla Redakcji „Wierchów” – ad multos annos, Panie Wiesławie.