Otwarto obiekt/schron BdPN na Wetlińskiej

W dniu dzisiejszym otwarto schron BdPN na Wetlińskiej. Jak informuje Bieszczadzki Park Narodowy, jest to budynek Stacji Ochrony Różnorodności Biologicznej i Edukacji Przyrodniczo-Turystycznej-Połonina Wetlińska. Obiekt ma pełnić 2 funkcje:

1. Miejsce odpoczynku dla turystów, które poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury w tym toalet ma chronić otoczenie schronu przed niszczeniem ze strony turystów. Obiekt ma skupiać turystów w jednym miejscu zapobiegając ich rozchodzeniu się po okolicy oraz ma zapewnić zaplecze sanitarne w celu zapobieżenia schodzeniu turystów z oznaczonego szlaku celem załatwienia potrzeb fizjologicznych. Dostosowanie obiektu ma rozwiązać problem niszczenia stanowisk roślin chronionych i ograniczyć antropopresję na środowisko ze strony turystów.

2. Miejsce stacjonowania pracowników BdPN oddelegowanych do patrolowania szlaków w rejonie Połoniny Wetlińskiej. Mają oni zapewnić przestrzeganie przepisów obowiązujących w Parku Narodowym, a tym samych chronić środowisko, w tym gatunki przed negatywnym wpływem turystyki.

W związku z otwarciem schronu turystycznego BdPN na Połoninie Wetlińskiej wprowadzone zostają następujące zmiany w organizacji ruchu turystycznego w rejonie Połoniny Wetlińskiej:

1. Przywrócony zostaje pierwotny przebieg szlaku turystycznego czerwonego przez Smerek-Połoninę Wetlińską do Brzegów Górnych;

2. Pozostaje otwarty szlak łącznikowy zielony przy dolnej granicy lasu, łączący szlak żółty z Przełęczy Wyżnej, szlak czerwony z Brzegów Górnych  szlak czarny z Campingu Górna Wetlinka;

3. Pozostaje zamknięty odcinek szlaku żółtego z Przełęczy Wyżnej od dolnej granicy lasu do schronu turystycznego BdPN na Połoninie Wetlińskiej.

Z parkingu na Przełęczy Wyżnej można dotrzeć do schronu turystycznego BdPN na Połoninie Wetlińskiej wędrując szlakiem żółtym do dolnej granicy lasu, następnie szlakiem zielonym łącznikowym i dalej szlakiem czerwonym.

Poświęcenia obiektu dokonał przewodnik Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” i członek Rady Naukowej BdPN, ks. Piotr Bartnik.

Fot. domena publiczna.
error: Treść jest chroniona!