„Pod osłoną lasu” – wystawa fotografii Wasyla Ficaka

W imieniu organizatorów zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Wasyla Ficaka pn. „Pod osłoną lasu”, który odbędzie się 12 lutego 2023 r., o godz. 16:00, w Centrum Muzealno-Wystawienniczym Rady Miasta Kałusz (Muzeum Krajoznawcze Kałuszczyzny) przy ul. Szewczenki 9. Wystawę będzie można oglądać przez najbliższy miesiąc. Wstęp wolny! Na marginesie: proszę zwrócić uwagę na prawe dolne zdjęcie na plakacie, przedstawiające obecny widok z lotu ptaka gospodarstwa rybackiego w Podlutem, autorstwa Wasyla Ficaka (więcej szczegółów w 2. tomie Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”).