Zabezpieczone: Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Res Carpathica” za 2020 rok