Przełęcz Tatarska z czasów Vincenza według Leszka Rymarowicza

Po konferencji pn. „Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce”, zorganizowanej m.in. przez Towarzystwo Karpackie 19-20 listopada 2021 r. w Krakowie, udostępniono w sieci kapitalny i do tego bogaty w archiwalne ilustracje referat dr. Leszka Rymarowicza pt. Za góry czy za miedzę. Za zgodą Autora udostępniamy ten materiał również na naszych stronach; z nadzieją wzbudzenia szerszego oddźwięku w kręgach karpackich, bo owa przełęcz po dziś dzień zachowała swoje niezwykle istotne znaczenie nie tylko geograficzne.

O samej konferencji więcej można przeczytać na stronach Towarzystwa Karpackiego. Z naszej strony chcielibyśmy jedynie dodać, że bardzo nas ucieszył fakt, iż pierwszym Gościem, który zabrał głos online na vincenzowskiej konferencji był prof. Ihor Cependa, od niedawna Członek Honorowy Stowarzyszenia „Res Carpathica”.

Prof. Ihor Cependa na vincenzowskiej konferencji Towarzystwa Karpackiego. Fot. yb Tow. Karp.