Relacja z promocji rocznika „Res Carpathica”

19 października 2022 r. odbyła się, w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 11, promocja I tomu rocznika „Res Carpathica” (1/2021).  Dziękujemy naszemu Koledze Jackowi Nowickiemu za pomoc w zorganizowaniu spotkania w siedzibie ZG PTTK oraz jego sekretarzowi generalnemu, Panu Adamowi Jędrasowi, za okazaną nam życzliwość w udostępnieniu w tym celu sali konferencyjnej. Po przywitaniu przybyłych przez prezesa Stowarzyszenia Jana Skłodowskiego, Kol. Dariusz Dyląg przedstawił w postaci zwartej prezentacji video najważniejsze zdarzenia z naszej działalności od chwili powstania Stowarzyszenia, a następnie zaprezentował, jako redaktor naczelny periodyku, I tom naszego rocznika „Res Carpathica” – 1/2021 wraz z odnośnymi przychylnymi recenzjami. Uczestnicy spotkania mieli możliwość nabycia egzemplarzy wydawnictwa, którego nakład został z tą chwilą praktycznie wyczerpany. I tom rocznika otrzymał ze słowami podziękowania sekretarz generalny ZG PTTK oraz na ręce swej kierowniczki, Pani Marii Janowicz – miejscowa Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia do swych zbiorów. Poniższa galeria zdjęć autorstwa Piotra Strzałkowskiego i Jana Szarana [js].