Rocznik Ludzi Karpat „Res Carpathica” 2021, nr 1

„Res Carpathica” 2021, nr 1
Rocznik Ludzi Karpat
(e)ISSN: 2720-5886

Na łamach bratniego „Nowego Kuriera Galicyjskiego” ukazał się materiał promujący nasz karpacki periodyk zarejestrowany w marcu 2021 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest to rocznik zatytułowany „Res Carpathica”, planowany jako hybryda o charakterze naukowym (recenzowanym) i popularnonaukowym. Pierwszy numer zamierzamy wydać w końcu tego roku. Oto projekt okładki. Ukaże się w formie elektronicznej i będzie dostępny na naszych stronach WWW o adresie: https://rocznik.rescarpathica.pl. Egzemplarze obowiązkowe oraz dla chętnych będą drukowane cyfrowo w przystępnych cenach.

Pragniemy, by pierwszy numer wyróżniał się – poza prezentowanymi materiałami (artykułami i zdjęciami) ściśle merytorycznymi – szkicami/esejami, wprowadzającymi w szeroko pojmowaną karpacką tematykę. Autorstwa znawców przedmiotu, badaczy i naukowców, którzy przedstawiliby swój własny ogląd i odbiór syntetycznie ujętych Karpat, swoją refleksję w oparciu o własny „subiektyw”, tak odnośnie np. geografii, ekonomii, historii czy etnosu regionu, jak i własnego do nich podejścia badawczego, także wobec podróży po tym regionie i niejako bezpośredniego „dotknięcia” tych gór.

Piszcie do nas. Bądźcie naszymi Autorami [TUTAJ INFORMACJE TECHNICZNE DLA AUTORÓW]. Piszcie o najprostszych rzeczach, o przyrodzie, o zapachu tymianku, o potrzebach jednostki, o pieczonych w ognisku ziemniakach, o wolności, o karpackim szczęściu, o tym, jak podróżować lub jak tego właśnie nie robić. Nadsyłajcie teksty i zdjęcia, będące plonem Waszych przyczynkarskich lub szerzej zakrojonych badań naukowych czy archiwalnych kwerend, ale też i przedstawionym w popularnonaukowej formie zapisem z terenowych obserwacji.

Oto lista członków Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica”, którzy dotychczas wyrazili zgodę (oczekujemy jeszcze na odpowiedzi kilku osób ze środowiska naukowego związanego zawodowo z Karpatami): prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Helena Krasowska (prof. Polskiej Akademii Nauk), dr hab. Jarosław Balon (prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Uniwersytet Jagielloński).

Redakcja (choć nadal in statu nascendi) rocznika „Res Carpathica” (w nawiasach działy, za które odpowiadają redaktorzy) rozpoczęła pracę w składzie: dr Dariusz Dyląg (red. nacz.), dr Jarosław Krasnodębski (sekr. red.), dr Jan Skłodowski (dziedzictwo kulturowe Karpat), dr Piotr Sadowski (turystyka historyczna oraz historia wojskowości w Karpatach), dr Piotr Kłapyta (geomorfologia Karpat), dr Justyna Cząstka-Kłapyta (antropologia Karpat). Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy w tworzeniu naszego wspólnego, karpackiego periodyku – kontakt mejlowy: redakcja@rescarpathica.pl