Śp. Barbara Twarogowa (1926-2023)

Z głębokim smutkiem informujemy, iż 1 października 2023 r., w Mogilnie koło Nowego Sącza, zmarła śp. Barbara Twarogowa. Pogrzeb odbędzie się 21 października 2023 r. (w sobotę) o godzinie 12:00 na cmentarzu komunalnym w Limanowej.

Urodzona 1 października 1926 r. w Starym Sączu. Zamieszkała w Krakowie. Magister biologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z zawodu cytolożka. W Polskim Towarzystwie Tatrzańskim od 1948 r., a od 1951 r. w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Działalność społeczną podjęła w 1955 r. pełniąc różne funkcje we wszystkich szczeblach organizacyjnych Towarzystwa. Członkini Sądu Koleżeńskiego Koła Przewodników Terenowych Oddziału Krakowskiego PTTK. W latach 1964-1979 we władzach Koła Przewodników Terenowych PTTK, w tym prezeska (1971-1973). Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej PTTK (później poszerzonej o problematykę historii i tradycji – 1971-1990). Członkini takiej Komisji w Oddziale Krakowskim PTTK – 1981-1984 i od 1989-2013). Członkini Rady Klubu Instruktorów Krajoznawstwa Zarządu Wojewódzkiego PTTK (jego inicjatorka i organizatorka – 1984-1990, od 1991 r. działającego przy Oddziale Krakowskim) w latach 1986-2009 jej prezeska. Członkini Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodnictwa terenowego i beskidzkiego przy Zarządzie Okręgu (później wojewódzkim) PTTK, potem przy Oddziale Krakowskim PTTK (1970-2005). Członkini Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego z ramienia PTTK (1999-2009). Członkini Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK (1985-1997) oraz Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK (1997-2009). Autorka wielu materiałów szkoleniowych i folderów. W Polskim Radio Kraków uczestniczyła w audycjach pt. „Plecak informacji turystycznej” (1975-1981), popularyzując walory krajoznawcze głównie regionu krakowskiego. Organizatorka i kierowniczka szkolenia teoretycznego i praktycznego, wykładowczyni na kursach PTTK przewodników terenowych, górskich i miejskich, instruktorów krajoznawstwa, także dla innych działaczy regionu krakowskiego, również innych regionów. Autorka licznych opracowań i publikacji krajoznawczych. Organizatorka, bądź współorganizatorka: sejmików przedkongresowych związanych z Kongresami Krajoznawstwa Polskiego (Płock – 1980, Opole – 1990, Gniezno – 2000); konferencji krajoznawczych w Krakowie i regionie; obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (Małopolska-Śląsk) 2006; szeregu innych wydarzeń o tematyce krajoznawczej. Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa (1984), Zasłużony Przewodnik (2008), Przodownik Turystyki Pieszej, Przewodnik Terenowy i Beskidzki. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki i Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Turystyki (Odznaka Honorowa), Złote Odznaki: Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej i Za Pracę społeczną dla Miasta Krakowa, Złota Honorowa Odznaka PTTK i inne Towarzystwa oraz regionalne. Członkini Honorowa Oddziału Krakowskiego PTTK (1997). Członkini Honorowa wielu Kół i Klubów Przewodnickich PTTK (m.in. w Dobczycach i Myślenicach). Godność Członka Honorowego PTTK nadał jej 5 września 1997 r. XIV Walny Zjazd PTTK w Lublinie [za: krakowpttk.pl].

Proszę o wybaczenie, ale akurat tak się składa, że prawie 30 lat temu Pani Basia egzaminowała mnie na uprawnienia przewodnika terenowego po ówczesnym województwie krakowskim, a następnie tarnowskim i bielskim. W maju 1995 r. zostałem instruktorem krajoznawstwa regionu PTTK, a w miesiąc później dostałem list od Pani Basi z zaproszeniem na Forum Publicystów Krajoznawczych odbywającym się corocznie we wrześniu w województwie poznańskim. List oraz potwierdzenie udziału w VII Ogólnopolskim Forum Publicystów Krajoznawczych, które odbyło się 22-24 września 1995 r. w Sierakowie pod Poznaniem, prezentuję poniżej. Dziękuję, Pani Basiu, za spotkania oraz rozmowy, jak również za każdą inspirację i do zobaczenia na niebieskich połoninach – Dariusz Dyląg (redaktor Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”).