Spotkanie z dr Patrice M. Dabrowski w Bostonie (USA)

11 maja br. odbyło się w Bostonie (USA), w prestiżowym The Harvard Club of Boston (374, Commonwealth Avenue), autorskie spotkanie z dr. Patrice M. Dabrowski będące prezentacją jej ostatniej książki „The Carpatians: Discovering the Highlands of Poland and Ukraine” (2021). Licznie przybyli goście – przyjaciele Autorki, przedstawiciele środowiska naukowego Harvardu, tamtejszej Polonii oraz grupa młodzieży ukraińskiej – wysłuchali dokonanej przez prowadzącego spotkanie prezentacji dorobku naukowego dr. Patrice M. Dabrowski a następnie ilustrowanego multimedialnie jej wykładu ukazującego w szerokiej perspektywie temat publikacji. Po jego zakończeniu Autorka udzielała odpowiedzi na liczne pytania ze strony słuchaczy i podpisywała egzemplarze swojej książki. Wykład dr. Patrice M. Dabrowski był ważnym wydarzeniem tak naukowym jak i popularyzatorskim ukazującym fenomen odkrywania Tatr, Bieszczadów i Huculszczyzny w kategoriach ich etnosu i kultury na tle epokowych wydarzeń dziejowych Polski i jej wschodnich sąsiadów. Miło nam przypomnieć, że dr Partice M. Dabrowski jest członkiem honorowym Stowarzyszenia „Res Carpathica”. (js)