Zapisy na drugi tom rocznika „Res Carpathica” przedłużone do 30 kwietnia

Działając z upoważnienia Zarządu, Stowarzyszenie „Res Carpathica” z siedzibą w Warszawie ogłasza otwarte dla wszystkich zapisy na drugi tom Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” w postaci tradycyjnej – „papierowej”. Jest to – jak w przypadku poprzedniego tomu – edycja albumowa w pełnym kolorze na kredowym papierze z foliowanymi literami na okładce ze skrzydełkami o objętości 320 stron, składająca się z czterech działów: naukowego, popularnego, recenzyjnego i kronikarskiego, wzbogacona o część popularyzującą działalność karpacką członków Stowarzyszenia „Res Carpathica” (tutaj spis treści). Zainteresowani otrzymają go po wpłacie na konto bankowe Stowarzyszenia o numerze: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (mBank) kwoty w wysokości 90,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). W tytule przelewu należy napisać: WPŁATA NA CELE STATUTOWE – ROCZNIK NR 2. Zostanie on przesłany za pobraniem na adres widoczny w treści przelewu. Istnieje również możliwość odebrania książki osobiście podczas krakowskiej i warszawskiej promocji tomu. Zapisy zamykamy 30 kwietnia 2023 r.