Tag: Tadeusz M. Trajdos

Tadeusz M. Trajdos – Początki i dawne dzieje Zubrzycy Dolnej / Origins and past history of Zubrzyca Dolna / Începuturile și alte povești vechi din Zubrzyca Dolna

Streszczenie: Zubrzyca Dolna powstała w dobrach dominium orawskiego na początku XVII w. na skutek kolonizacji chłopów polskich z przyległych okolic Jordanowa, Makowa i Suchej. W 1614 r. jest wzmiankowana odrębna