Zapowiedź karpackiej książki dr Patrice M. Dabrowski

Już teraz polecamy uwadze naszych Czytelników książkę pt. The Carpathians. Discovering the Highlands of Poland and Ukraine, autorstwa dr Patrice M. Dabrowski, która ma ukazać się drukiem jesienią tego roku. Karpaty to pierwsza książka, która zajmuje się wybranymi karpackimi regionami w ich północnej części w kontekście bezpośredniego wpływu ich poznawania – czy też ponownego odkrywania – na różne procesy narodowościowe, państwowotwórcze czy społeczne. Historia odkrywania Karpat Dabrowskiej to unikalne połączenie geografii środowiska, studiów pogranicza oraz historii turystyki i wypoczynku.

Karpaty to zachwycający melanż historii, geografii, etnografii i opisów mało znanych europejskich krajobrazów. Nacisk kładziony jest na procesy i ducha odkryć na przełomie XIX i XX wieku. Urzeczony czytelnik odkrywa zarówno odkrywców, jak i ich piękne odkrycia.

prof. Norman Davies, autor Bożego Igrzyska i Zaginionych Królestw

W tym przełomowym studium, dotyczącym politycznego znaczenia kluczowego pasma górskiego w kontekście konkurujących ze sobą narodowościowych idei, Patrice M. Dabrowski odkrywa nieznane fakty o tym zaniedbanym obszarze Europy Środkowej, gdzie kultury ścierały się tak zaciekle jak armie.

Adam Zamoyski, autor Wojny z Rosją i Urojonego widma rewolucji