Blue Flower

Stowarzyszenie “Res Carpathica” jest inicjatorem projektu uczczenia pamięci rzymskokatolickiego proboszcza Nadwórnej, ks. Józefa Smaczniaka, gorliwego kapłana i aktywnego uczestnika konspiracji podczas II wojny światowej, zmarłego w hilterowskim więzieniu w Stanisławowie w 1942 roku. W projekcie m.in. uczestniczy mielecki regionalista Marek Zalotyński, związany rodzinnie z ks. Smaczniakiem. Jego autorstwa jest obszerna publikacja o księdzu pt. "Całe życie uczył miłości Boga i Polski - rzecz o ks. Józefie Smaczniaku", przygotowana w 2011 roku. Całą publikację można przeczytać lub pobrać pod adresem http://www.rescarpathica.pl/extdoc/Artykuly/RzeczOKsSmaczniaku_MarekZalotynski.pdf

Poniżej zamieszczamy krótki fragment publikacji, zawierający opis kazań wielkanocnych księdza Smaczniaka głoszonych dla młodzieży podczas jego posługi w Złoczowie:

Na ambonę wchodzi ksiądz Smaczniak. Mężczyzna wysoki, postawny o sprężystych ruchach. Twarz jasna, nieco owalna z wyrazem zdecydowania i pogody zarazem. Jasne, wysokie czoło i duże oczy nadają postaci wyraz energii i powagi. Kaznodzieja przedstawia przebieg Męki Pańskiej. Z ambony padają słowa jasne, barwne, plastyczne. Każda scena sprzed wieków jest tak obrazowa, tak plastyczna, tak ujmująca, że słuchacze, zwróciwszy wzrok ku ambonie jakby oniemieli. Tylko od czasu do czasu wydobywa się ciche westchnienie lub mignie chusta ocierająca łzę. Im dalej mówca zagłębia się w dzieje Drogi Krzyżowej, tym słowa pełne żaru stają się bardziej

przejmujące, smutne, bolesne. Zmieniają się obrazy, zmieniają się słowa, zmienia się wyraz twarzy i gesty rąk, zmienia się cała postać mówcy. Od czasu do czasu załamują się ręce,

czasem wznoszą się one ku niebu z gestem rozpaczy, a twarz przyjmuje wyraz bólu i skargi. Każda scena sprzed stuleci jest tak przejrzysta, tak barwna i tak realna, iż zdawać by się

mogło, że z ambony padają słowa naocznego świadka, który chce powiedzieć „byłem tam wierzcie mi”. Tak przemawiać mógł jedynie świetny aktor, mistrz, artysta..

 

Zachęcamy do lektury całości publikacji.