Blue Flower

 Artykuł     Książka     Wystawa     Galeria zdjęć    Film      Audio   Muzyczne

 

Czechowski, Waldemar - Śladami Vincenza (MP4)

Dyląg, Dariusz - Vincenz - potrzeba własnej mitologii (PDF), [pierwodruk:] "Płaj" 2007, nr 35, s. 88-95.

Dyląg, Dariusz - Chodźże ze mną do karczmy na księżycu (PDF), [pierwodruk:] tenże, Gorgany, Pruszków 2008 (wyd. 1.), s. 150-158.

Dyląg, Dariusz - Dwie "biblie" rumuńskich Karpat (PDF), [pierwodruk:] "Płaj" 2012, nr 45, s. 166-174.

Dyląg, Dariusz - Z historii turystyki w Karpatach Wschodnich (MP3), wypowiedź dla Polskiego Radia podczas I Warsztatów Rafajłowskich 2017

Dyląg, Dariusz - Kpt. Rajmund Bergel – uczestnik bitwy kaniowskiej oraz autor pierwszej monografii II Korpusu Polskiego (PDF), [pierwodruk:] Bitwa pod Kaniowem 1918, red. W. Bator, D. Dyląg, Radziszów-Skawina 2018, s. 24-39.

 Grzesik, Witold - Nauczycielka tutejszej szkoły ludowej - wspomnienia ze Szklar

 Grzesik, Witold - Polany Surowiczne: o lekarzu "szpitalu lwowskiego"

Gutowski, Jacek - Śladami bohaterów Vincenza

 Kaczorowski, Andrzej W. - Bałakiem w PRL-owską cenzurę. Z działalności Witolda Szolgini w obronie pamięci o polskim Lwowie

 Kaczorowski, Andrzej W. - Krynickie dzieje arcybiskupa Antoniego Baraniaka

 Kamińska, Anna; Strzałkowski, Piotr - Piękno łańcuckich ikon

Krasowska Helena, Suchomłynow Aleksy, Syheda Piotr - Socjolingwistyczne kompendium (PDF)

Ruszczak, Andrzej - Po stronie Stanisława Vincenza

       По стороні Станіслава Вінценза

 Skłodowski, Jan - Bitwa pod Rarańczą - geneza i następstwa. Na szlaku II Brygady Legionów Polskich do Niepodległej (PDF)

Skłodowski, Jan - Jerzy Gawliński i jego "Dziennik tatrzański" (PDF)

Skłodowski, Jan - Podoliniec - "spiski Oksford"

 Skłodowski, Jan - Schronisko Warszawskiego Klubu Narciarskiego w Rafajłowej

 Skłodowski, Jan -  Z dawnych wędrówek po Gorganach - niezwykły album Zygmunta Chudzikiewicza

Skłodowski, Jan - Zabytkowy most w Pasiecznej (PDF)

Strzałkowski, Piotr -  Nad Sanem i wśród Pogórza Przemyskiego – o IV Biesiadzie Stowarzyszenia „Res Carpathica”

Tomaszewski, Wojtek - Dom nad przełęczą (MP3),

Tomaszewski, Wojtek - Prowadź mnie... (MP3),

Tomaszewski, Wojtek - Rozmowy... (MP3),

Tomaszewski, Wojtek - Skarpetki ;-) (MP3),

Tomaszewski, Wojtek - W tych górach nie jest całkiem źle (MP3),

   Traczyk, Tomasz (red.) - Śpiewnik łemkowski (PDF),  materiały dźwiękowe i filmowe

Węgrzyn, Kuba - Chatka u Kuby

Wiejacz, Paweł - Wycieczki po Gorganach (PDF)

 Zalotyński, Marek - Całe życie uczył miłości Boga i Polski - rzecz o ks. Józefie Smaczniaku (PDF)