Blue Flower

"Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości" - zaproszenie na wykład Wojciecha Włoskowicza na 8. Warszawskich Targach Książki.

19 maja 2017 o godz. 10.30 w ramach 8. Warszawskich Targów Książki Wojciech Włoskowicz (Instytut Slawistyki PAN; członek-założyciel Stowarzyszenia Res Carpathica) wygłosi wykład poświęcony toponimii Karpat.

Nazwy geograficzne często wydają się niezrozumiałe i trudno powiedzieć, co „oznaczają”, ponieważ nierzadko tkwią w nich archaiczne elementy językowe, które już dawno wyszły z użycia. Etymologiczna różnorodność, a niekiedy swoista egzotyka, karpackich toponimów omówiona zostanie na tle języków, historii i kultury Beskidów.
Przyjrzymy się, jak poszczególne epoki zasiedlania i zagospodarowywania Karpat przekładają się na poszczególne warstwy nazewnicze. Przedstawione zostaną różnego rodzaju kuriozalne pomyłki kartograficzne, które sprawiają, że część toponimów wydaje się współczesnym turystom nielogiczna. Zastanowimy się: czy polskie nazwy w Karpatach na pewno są polskie? Dlaczego pewna góra nosi na mapach nazwę Siwakowska Dolina? Skąd wracamy: z Bieszczad czy z Bieszczadów? Czy aby trafić na Manhattan, rzeczywiście trzeba pokonać Atlantyk? Oraz czy Pop Iwan miał coś wspólnego z prawosławnym księdzem i skąd w czarnohorskim lesie wzięła się Kruchta?

Prowadzi: Wojciech Włoskowicz
Organizator: Polska Akademia Nauk
Miejsce: Stadion Narodowy, sala Amsterdam.
więcej informacji w programie Targów: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program_dla_dzieci_i_mlodziezy_2017