Blue Flower

 

Inaugurujemy kolejny rok naszych spotkań w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego!

To pierwsza z naszych prelekcji poświęcona Ormianom na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej Obojga (a w zasadzie wielu) Narodów - w miastach i miasteczkach Pokucia, u podnóża Karpat Wschodnich. Prezentację - ilustrowaną multimedialnie - na temat historii i dziedzictwa kulturowego narodu, który znacząco i chlubnie, choć nadal pozostając w nimbie szlachetnej tajemniczości, wpisał się trwale w nasze dzieje, przedstawi nikt inny, jak sam Przewodniczący Rady Armenian Foundation w Polsce - Maciej Bohosiewicz.

Początek jak zwykle o 18.

Zapraszamy!

Warszawa Powiśle-Solec, ul. Czerniakowska 178a, 9.10.2019, g. 18.

Zapraszamy badaczy historii oraz kultury Karpat Wschodnich oraz regionalistów i kulturoznawców do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „SPOTKANIA NA POKUCIU II – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE 2019”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Res Carpathica”. 

Konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badań naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska, architektura pensjonatowa).

Miejsce: Iwano-Frankiwsk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) - Ukraina

Czas: 6 – 8 czerwca 2019

Współorganizatorzy ze strony polskiej: 

STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa

FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków

ze strony ukraińskiej:

CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU

PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk

SILŚKA RADA (WIEJSKA RADA), Bystrycia (Rafajłowa)

Szczegóły w programie ramowym konferencji.

 

 

10 kwietnia w ramach naszych comiesięcznych spotkań w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego powitamy znakomitego gościa.

Przybędzie do nas wybitny historyk, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych w Instytucie Historii UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Grzegorz Jawor. Profesor specjalizuje się m.in. w zagadnieniu prawa wołoskiego i związanego z tym zjawiska migracji. Tytuł wykładu naszego Gościa to: "Kolonizacja wołoska na północnych stokach Karpat w XIV-XVII wieku". 

Wstęp jak zawsze wolny! Serdecznie zapraszamy!

Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178a, 10 kwietnia, godz. 18.

(Zdjęcie z zasobów UMCS, www.umcs.pl)

„Na Pop Iwanie” czy „na Popie Iwanie”, „w Żabiem” czy „w Żabiu”, „Kizie Ułohy” czy raczej „Kozie Łęgi” i gdzie jest właściwie „Pohane Misce” - o tym, jak po polsku nazywamy obiekty geograficzne Huculszczyzny, opowie dr Wojciech Włoskowicz z Instytutu Języka Polskiego PAN.

Wykład ilustrowany będzie przykładami użycia huculskich toponimów w tekstach polskich od połowy XIX w. aż po drugą dekadę wieku XXI. Omówiony zostanie też problem „polszczenia” toponimii ukraińskich Karpat.

Dr Wojciech Włoskowicz jest językoznawcą toponomastą i członkiem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP. Swoją rozprawę doktorską poświęcił teorii upowszechniania się różnych wariantów nazw geograficznych, a materiałową ilustracją tych rozważań była toponimia Huculszczyzny obecna w tekstach polskich.

8 maja (środa), godz. 18

Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
ul. Czerniakowska 178A, Warszawa (Solec-Powiśle)


WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY!

13 marca zapraszamy na kolejny wieczór filmowy. Tym razem obejrzymy "Obserwatorium" o obserwatorium astronomicznym na Popie Iwanie w Czarnohorze, zbudowanym w 1938 roku. Naszym gościem będzie reżyser filmu Wiesław Romanowski.

Na krótko przed II Wojną Światową w Karpatach, na górze Pop Iwan, wybudowane zostało Obserwatorium Astronomiczne im. Józefa Piłsudskiego. Po 17 września 1939 roku przerwało swoją działalność i popadło w ruinę. Od kilku lat Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Przykarpacki w Iwano Frankowsku odbudowują Obserwatorium na górze Pop Iwan, starają się tym samym stworzyć nowe miejsce, nową perspektywę w polsko-ukraińskim dialogu o przyszłości. Film "Obserwatorium" został wyprodukowany przez Instytut Polski w Kijowie i Studium Europy Wschodniej UW, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miał swoją premierę 17 grudnia 2018 roku w Uniwersytecie Warszawskim.

Wiesław  Romanowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, autor książek.: „Ukraina Przystanek Wolność” Wydawnictwo Literackie Kraków 2007, „Bandera Terrorysta z Galicji” Demart, Warszawa 2012, „Bandera ikona Putina” Demart, Warszawa 2016 ,przedmowy do polskiego wydania książki Anny Politkowskiej „Udręczona Rosja” Warszawa 2008, reżyser filmów dokumentalnych :”Moskwa jak las” , „Znak Pokoju”(filmowa biografia Andrzeja Drawicza), „Feliks znaczy szczęśliwy” (filmowa biografia Feliksa Dzierżyńskiego), „Dom architekta Horodeckiego”, „Obserwatorium”. 

Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Czerniakowska 178a, Warszawa-Solec, 13 marca 2019 roku, godz. 18.