Blue Flower

Członek założyciel, członek Zarządu

Urodził się w 1939 r. we Lwowie. Od 1945 r. z przerwami mieszka w Gdańsku Ukończył Wydział Lekarski AMG. Specjalizacja rentgenodiagnostyka.

Górami w Polsce interesował się od dzieciństwa, a Karpatami Wschodnimi w szczególności

Od 1991 roku wyjeżdża (kilka razy w roku na Huculszczyznę i w Czarnohorę). Publikuje w „Płaju”, uczestniczy w badaniach nad pasterstwem.

Tłumaczy teksty autorów ukraińskich dotyczące Karpat Wschodnich. Przygotował publikację korespondencję Stanisława Vincenza m. in. z dawnymi mieszkańcami Bystrca.