Blue Flower

Urodzony w 1986 roku na Śląsku, absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku geologia. Na co dzień związany z branżą górniczą. Miłośnik historii polskiej turystyki na Kresach. Zafascynowany postaciami M. Orłowicza i W. Krygowskiego. Od 2013 roku stara się odkrywać Karpaty Wschodnie, w szczególności te leżące na terenie Ukrainy.Rocznik 1952, urodzony w Sosnowcu. W 1978 roku ukończył PWSFTviT w Łodzi. Od 1980 roku członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Filmowiec - operator, reżyser dokumentalista - od 1978 roku realizator filmów (ponad 30 filmów dla TVP  w tym dla redakcji „Mała Ojczyzna” w TVP-2 oraz wielu autorskich filmów z kręgu antropologii kultury i etnografii oraz kina podróży. Animator kultury: założyciel „Eko-Art. Village” projektu łączącego ekologię ze sztukami wizualnymi – teatrem.  Współorganizator festiwali filmowych, warsztatów filmu, fotografii i  nowych mediów. Związany doświadczeniami podróży badawczych, krajoznawczych i wypraw naukowo filmowych z górami - Himalaje, Alpy, Karpaty. Współpracujący na polu filmu, kultury i etnografii, z teatrami, muzeami i instytucjami kultury (MKIDN, POLONIKA, NID) jako filmowiec, animator kultury i ekspert. Wieloletni  prezes Stowarzyszenia PROCINEMA zrzeszającego filmowców i producentów filmowych w Łodzi i Polsce. Współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce (członek komisji eksperckiej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 

 

 

Z wykształcenia muzealnik i geolog. Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Jedną z filii tego muzeum jest słynna Hallerówka we Władysławowie. Wcześniej (1994-2000) kierował Muzeum Rybołówstwa w Helu - to oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Gdańsk z siedzibą w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest też m.in. szefem Stowarzyszenia Przyjaciele Helu i członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

Aktywny mors.

Członek założyciel, prezes Zarządu

Dr n. hum. Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, publicysta, podróżnik, badacz Kresów.

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpraca z Instytutem Historii i Instytutem Sztuki PAN, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Niepodległości, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Domem Spotkań z Historią w Warszawie.

Odbył ponad 60 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. 

Jest autorem ponad 100 artykułów (w periodykach naukowych i popularnonaukowych) oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą (Francja, Litwa, Ukraina) poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, m.in. Karpatom Wschodnim. 

W 2009 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Książki i albumy o tematyce karpackiej:

• Zakopane i Tatry na starych pocztówkach (1992)

• Tatry i Podhale w drzeworycie (1993)

• Huculszczyzna w grafice polskiej (2005)

• Rzeczpospolita Rafajłowska. Na szlaku II Brygady Legionów Polskich  w Karpatach (2009)

• Huculszczyzna (współautor z K. Hejke i J. Wnukiem, 2010)

 Rafajłowa. Huculska wieś w Karpatach Wschodnich (2018)

 Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej - Kroże, Krzemieniec, Podoliniec (2019)

Urodzona w 1990 roku w Białymstoku, na stałe mieszka w Krakowie. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, jednak swoje życie zawodowe związała z doradztwem finansowym i w tym obszarze prowadzi własną działalność, zajmując się finansowaniem zakupu nieruchomości. Od wielu lat wędruje po Karpatach, głównie od doliny Wisły po doliny Czeremoszów. Obszarem największych zainteresowań krajoznawczych są Karpaty Wschodnie (szczególnie ich ukraińska część) oraz historia turystyki górskiej. W postrzeganiu i doświadczaniu gór inspiruje się m.in. postacią Władysława Krygowskiego.