Tag: Academia Res Carpathica

Kulturotwórcza rola Wojska Polskiego w garnizonach Kresów Wschodnich – wykład dr. hab. Adama Ostanka, prof. WAT

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy codrugośrodowe spotkania w ramach naszej „Academii Res Carpathica” – najbliższe już 11 października 2023 r. Plakat poniżej. Nasze dawne kresowe granice to także ta biegnąca przez bez