Stowarzyszenie „Res Carpathica” – nasza wspólna Karpacka Rzecz

Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę. Oprócz słów wsparcia oraz zapytań o formy możliwej pomocy, które zostały wysłane drogą elektroniczną do naszych ukraińskich Przyjaciół w obwodzie iwano-frankiwśkim, Zarząd Stowarzyszenia „Res Carpathica”, działając zgodnie ze Statutem (p.: 3., 10.l., 10.m. oraz 10.p.), zwrócił się z apelem o pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Na nasz apel odpowiedziało ogółem 19 osób, z których aż 16 to są członkowie RC’, jedna jest związana z Redakcją naszego rocznika, a pozostałe dwie – spoza RC’. Oznacza to, że odzew był w zasadzie wewnątrz naszego Stowarzyszenia, co w sposób bardzo pozytywny świadczy o Darczyńcach związanych z RC’. Pomoc została – w głosowaniach Zarządu RC’ – przeznaczona do rozdysponowania na Ukrainie przez naszych członków zwyczajnych oraz wspierających lub naszych polskich i ukraińskich Przyjaciół. Wspieraliśmy również w kwestiach logistycznych i transportowych Kolegów z Towarzystwa Karpackiego oraz osoby niezrzeszone w naszym Stowarzyszeniu, ale związane z nami przez swoją działalność w Nadwórnej, Pasiecznej, Bystryci (d. Rafajłowej) i Zielonej, jak również Werchowynie (d. Żabiu), Bystrecu i Worochcie.

To my – ludzie gór, niezależnie od narodowości i miejsca zamieszkania, wędrujący po szlakach Karpat ich łukiem od Austrii, poprzez Czechy, Polskę, Słowację, Węgry, Ukrainę, Rumunię, aż po Serbię, świadomi, że góry nas nie dzielą, a łączą. Nasze do nich i po nich wędrowanie to swoista peregrynacja ku spotkaniu z absolutem gór, poprzez kontemplację ich krajobrazowego piękna, ale i bogatej historii czy etnosu. Na wyprawę karpacką ruszamy więc nie tylko z ciężkim plecakiem, bo także z notatnikiem, szkicownikiem czy aparatem fotograficznym, pomni tradycji dawnych wędrówek pasterskich i pionierskich wypraw te góry oraz pełni nowych własnych ambitnych pasji poznawczych i wyzwań, które staramy się realizować o każdej porze roku – indywidualnie i wspólnie. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielimy się i podzielimy z tymi, którym Karpaty już są bliskie, ale też z dopiero wkraczającymi na ich często niełatwy, kamienisty, ale zawsze fascynujący szlak. Wydajemy dla Was Rocznik Ludzi Karpat o tożsamej nazwie „Res Carpathica”. Jeśli jesteście ciekawi, skąd się wzięły w Tatrach kiczory i przysłopy, gdzie był polski Kuwejt, gdzie w Karpatach rodziło się nasze narciarstwo i walczyli polscy legioniści, jakie tajemnice przeszłości kryje Pop Iwan w Czarnohorze, jak wyglądają bezkresy połonin hryniawskich i czy w Rumunii są Alpy, i wreszcie – dlaczego góry są nam tak bliskie, przybywajcie do nas – i bądźcie jednymi z nas.

Serdecznie Was zapraszamy – członkowie Stowarzyszenia „Res Carpathica”.

Stowarzyszenie „Res Carpathica” zostało założone 19 lutego 2016 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 19 maja 2016 roku. Chętnych do przystąpienia prosimy o kontakt: poczta@rescarpathica.pl. Prosimy o zapoznanie się z deklaracją członkowską. Podstawowa składka członkowska została ustalona na 90 zł/rok. Od 2023 roku – zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania 2022 – wynosi 100 zł/rok.