Muzyka Karpat w kontekście migracji wołoskich – spotkanie Academii Res Carpathica

Serdecznie zapraszamy – 8 listopada 2023 r. (środa), godz. 18:00, w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178a w Warszawie (Solec) – na wykład dr Justyny Cząstki-Kłapytowej pn. Muzyka Karpat w kontekście migracji wołoskich, a następnie, wraz z dr. Piotrem Kłapytą, zaprezentują grę na instrumentach ludowych – dudach, fłojerze, telence, końcówce i rogu.