Biblioteka „papierowa” Stowarzyszenia „Res Carpathica”

Katalog

Książki

Blase Ch. J., Hungarian poster stamps and similar cinderellas. A narrative and illustrated catalogue, Published by World Poster Stamps, Alton, Hunts, U.K.

Buczek Krzysztof, Mulet Wojciech, Hale i polany. Dziedzictwo zagrożone, Wydawnictwo Aleksander, Ochotnica Górna 2022.

Cząstka-Kłapyta Justyna, Kolędowanie na Huculszczyźnie, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków 2014.

Dabrowski Patrice M., The Carpathians. Discovering the Highlands of Poland and Ukraine, Cornell University 2021.

Duda Krzysztof, Skłodowski Jan (red.), Dziedzictwo kulturowe Karpat, Tom I, Kraków 2018.

Gronek Agnieszka i Joanna Daranowska-Łabaszewska (red.), Nic nad oryginał. Księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kraków – Rzeszów 2019.

Hawryłyszyn Petro, Poliaki u Stanysławowi, Z polśkoj perekław Wołodymyr Harmatiuk, Serija „Cikawa istorija No 5, Dyskurs Brustuty – 2022.

Kupensky Nicholas K., The tensions and Triumphs of the First History of Carpathian Rus’ and the Carpatho-Rusyns, Book symposium, Tussian Department, Bowdoin College, Brunswik, Main, USA, 2019.

Łazuga Waldemar, Uwikłani w przeszłość, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2023.

Magocsi Paul Robert, A Bibliography and Commentaries. Edited by Ksenya Kiebuzinski, University of Toronto 2021.

Magocsi Paul Robert, With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns, Central European University Press, Budapest-New York, Published 2015.

Marynowski Marcin, Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV-XVII wieku. Historiografia i źródła rumuńskojęzyczne, Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2018.

Musiał Jan, Domysły i dopiski historycznoliterackie, Biblioteka Instytutu Teologicznego im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz Sp. z o.o., Lwów 2023.

Olas Feliks zestawił i przygotował do druku, Garść wspomnień spod Rarańczy, Koło 2 P.P. Legionów Polskich, Warszawa 1938.

[Praca zbiorowa] Archiwum wolności. Ziemia Przemyska i region 1967-1997. Działalność opozycyjna i inicjatywy obywatelskie, Przemyśl 2023.

[Praca zbiorowa] Dziedzictwo Kunstkamery? Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum,   Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

[Praca zbiorowa] Dziedzictwo Kunstkamery? Jak powstawały nasze muzea, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum narodowe Ziemi Przemyskiej w dniach 2-3 grudnia 2020, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Przemyśl 2020.

[Praca zbiorowa] Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2021.

[Praca zbiorowa] Rarańcza. Zbiór opracowań w 15-lecie czynu zbrojnego, Nakładem Reprezentacji II Brygady Legjonów Polskich [1933].

Strzałkowski Piotr, Tarnopolanie, Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, Warszawa 2021.

Włoskowicz Wojciech, Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2021.

Wyrozumski Jerzy (red. nauk.), Związki kulturalne polsko-słowackie w dziejach, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Seria: Nauka nr 6, Kraków 1995.

Periodyki

 „Herito”. Dziedzictwo, kultura, współczesność / Heritage, culture & the present, Nr 36, Kwartalnik 2019.

„Europa Karpat. Dziedzictwo i przyszłość”, Wydawnictwo sejmowe, Warszawa 2018.

„Europa Karpat. Rzecz o współpracy”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019.

„Europa Karpat. Konferencja”, Przemyśl / Krasiczyn 21-23 lutego 2020.

„Europa Karpat. XXVII Międzynarodowa Konferencja”, Karpacz 2020.

„Europa Karpat. 30 Konferencja”, Karpacz 7-9 września 2021, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2022.

„Europa Karpat. Konferencja”, Krasiczyn 4-6 lutego 2022 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2022.

„Karpaty: liudyna, etnos, cywilizacija” 2023, t. 9 [czasopismo naukowe wydawane przez PNU im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwśku].