Władze Stowarzyszenia „Res Carpathica”

POWOŁANE NA WALNYM ZEBRANIU 19 LISTOPADA 2022 NA IV KADENCJĘ (2022-2024)

ZARZĄD

Prezes: Jan Skłodowski

Wiceprezes: Jarosław Krasnodębski

Sekretarz: Katarzyna Tur-Marciszuk

Skarbnik: Jerzy Barcikowski

Członek: Helena Krasowska

KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Strzałkowski (Przewodniczący)

Jan Szaran 

Tomasz Traczyk

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kadencja władz jest dwuletnia.

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

prof. dr hab. Helena Krasowska

prof. dr hab. Ewa Paczoska

dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN