Kategoria: Rocznik „Res Carpathica”

Jarosław Krasnodębski – „Czytanki Polskie” i karpackie pocztówki. Działalność wydawnicza księgarni Romana Jasielskiego w Stanisławowie

Streszczenie: Artykuł przedstawia działalność księgarni Romana Jasielskiego w Stanisławowie w zakresie wydawanych przez nią publikacji i kart pocztowych. Autor w oparciu o prasę lokalną i regionalną dokonał analizy wybranych pozycji

Jan Skłodowski – Karpaty Wschodnie na kartach widokowych firmy wydawniczej „Aba Heller” w Nadwórnej – wstępne rozpoznanie tematu

Streszczenie: Działalność wydawnicza firmy „Aba Heller”, rozpoczęta w 1923 r. w Nadwórnej, powiatowym mieście dawnego województwa stanisławowskiego, odnosiła się tematycznie do dwóch pasm Karpat Wschodnich – Gorganów i Czarnohory. Ich

Krótkie fotoreportaże z dotychczasowych promocji 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat (Krosno, Przemyśl, Mała Rawka, Kraków)

Promocyjne tourné rozpoczęło się 16 listopada 2023 r. w Bibliotece Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Spotkanie otworzył i słowo wstępne wygłosił prof. Piotr Łopatkiewicz, kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji.